Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

X Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Varna
Tài sản tốt nhất trong Varna
Tài sản rẻ nhất trong Varna

Tài sản phổ biến nhất trong Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Dự trữ ký túc xá trong Varna
X Hostel
4.9   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Varna's Party HOSTEL!!! Near Varna and Golden Sands, great atmosphere, great fun amazing holidays!!!