Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

X Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Varna
Tài sản tốt nhất trong Varna
Tài sản rẻ nhất trong Varna

Nhất Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ Varna
X Hostel
4.9   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Varna's Party HOSTEL!!! Near Varna and Golden Sands, great atmosphere, great fun amazing holidays!!!