Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Glamour

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Riobamba
Tài sản tốt nhất trong Riobamba
Tài sản rẻ nhất trong Riobamba

Tài sản phổ biến nhất trong Ecuador
Tài sản tốt nhất trong Ecuador
Tài sản rẻ nhất trong Ecuador

Khách sạn giá rẻ và các phòng nghỉ tại Riobamba
Hotel Glamour
3.9   

7 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Hotel in Chimborazo, your affordable and comfortable stay in riobamba, Privates $15, hot water, heating, wi-fi breakfast included, dorms availiable, clean baths with luggage room, kitchen to cook, cafeteria wi-fi on lobby. find us on facebook hotelglamour