Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Glamour

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Riobamba
Tài sản tốt nhất trong Riobamba
Tài sản rẻ nhất trong Riobamba

Nhất Ecuador
Tài sản tốt nhất trong Ecuador
Tài sản rẻ nhất trong Ecuador

Thuê lâu dài tại ký túc xá hoặc căn hộ
Hotel Glamour
3.9   

7 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Hotel in Chimborazo, your affordable and comfortable stay in riobamba, Privates $15, hot water, heating, wi-fi breakfast included, dorms availiable, clean baths with luggage room, kitchen to cook, cafeteria wi-fi on lobby. find us on facebook hotelglamour