Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel del Mar

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Varna
Tài sản tốt nhất trong Varna
Tài sản rẻ nhất trong Varna

Tài sản phổ biến nhất trong Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở Varna
Hostel del Mar

Nhà trọ

Our cosy hostel has the unbeatable location to relax fully and explore the urban atmosphere and Varna's nightlife in the same time. We are 10-12 mins with the city bus to the center of Varna- the main Cathedral.