Αναζήτηση διαθεσιμότητας και κράτηση τώρα

Hostel Lipa

Αναζήτηση σε μέρη που βρίσκονται κοντά

Τα πιο δημοφιλή ακίνητα στο Prague
Καλύτερες ιδιότητες στο Prague
Τα φθηνότερα ακίνητα στο Prague

Τα πιο δημοφιλή ακίνητα στο Czech Republic
Καλύτερες ιδιότητες στο Czech Republic
Τα φθηνότερα ακίνητα στο Czech Republic

Ταξιδιωτικοί ξενώνες για τουρίστες και τουρισμό σε Prague, Czech Republic
Hostel Lipa

Ξενοδοχείο

Small family hostel near centre of Prague. We designed the rooms in a way that we ourselves would like to find on our travels.