Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Garden House BA

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Giá tốt nhất cho phòng ngủ và giường ngủ của khách Buenos Aires
Garden House BA
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

A Hostel created by and for travellers