Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Garden House BA

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Buenos Aires
Garden House BA
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

A Hostel created by and for travellers