Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Garden House BA

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Sự lựa chọn tốt nhất của bạn để so sánh giá cả và đặt một nhà nghỉ
Garden House BA
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

A Hostel created by and for travellers