Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Don Lino's Place Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Puerto Iguazu
Tài sản tốt nhất trong Puerto Iguazu
Tài sản rẻ nhất trong Puerto Iguazu

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

So sánh các bình luận cho ký túc xá trong Puerto Iguazu, Argentina
Don Lino's Place Hostel
4.6   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Welcome to Puerto Iguazú. Don Lino's Place is a hostel which invites you to share our facilities in a warm and friendly way.