Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Auberge Inn

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Quito
Tài sản tốt nhất trong Quito
Tài sản rẻ nhất trong Quito

Nhất Ecuador
Tài sản tốt nhất trong Ecuador
Tài sản rẻ nhất trong Ecuador

Một ký túc xá sinh thái thân thiện là gì
Auberge Inn
3.0   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

One of the best hostel in Quito since 1995 . Owned by a Swiss L'Auberge INN put every effort into service and detail to make your stay as enjoyable as possible and a secure one in Quito .