Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

4056 Vanilla House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Nhà nghỉ thanh thiếu niên tại Buenos Aires
4056 Vanilla House
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

Hostel en palermo Buenos Aires, Argentina.