Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

4056 Vanilla House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ Buenos Aires
4056 Vanilla House
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

Hostel en palermo Buenos Aires, Argentina.